Grenar

Changquan (长拳) ‒ Snabbhet och exakt användning av kraft

Changquan är en allmän term för flera likartade wushu-grenar. Changquan kännetecknas av vidlyftiga och stolta kroppsställningar, samt snabba och kraftfulla rörelser. I changquan ingår både långsamma och snabba rörelser, samt rikligt med höga hopp som kräver flexibilitet, snabbhet och exakt användning av kraften. Changquan utvecklar snabbheten, styrkan och flexibiliteten och passar bäst för ungdomar.

Mottot för vissa changquanformer är ”det bästa försvaret är ett bra anfall", då ett förebyggande angrepp görs så aggressivt att motståndaren inte har möjlighet att anfalla. Andra grenar betonar försvaret. Avancerade tekniker inom changquan är "Qin na", s.k. ledlås och "Shuai Jiao", kast och nedtagningar. I changquan-gren utnyttjas dessutom vapen, såsom käpp, sabel, svärd och spjut.

Changquan-grenen anses innebära en balans mellan hand- och fotteknik, men framför allt är den känd för imponerande akrobatiska sparkar. Moderna changquan- rörelser kräver god atletisk förmåga och flexibilitet.

zf_changquan.jpg

Nanquan (南拳) ‒ Fasthet och snabbhet

Med nanquan avses kungfu-stilar som föddes söder om floden Yangtse. I nanquan ligger tyngdpunkten lågt och slagteknikerna är mångsidiga.

Stabila positioner, snabbt fotarbete och utnyttjande av höften för att producera kraft är centrala delar i nanquan. Till stilen tillhör skarpa skrik som betonar kraften bakom slagen. Nanquan har påverkat många former av japansk kampsport, exempelvis karate.

Traditionellt finns det färre sparkar och akrobatiska hopp och volter i nanquan än i kampsporten i norr (changquan), men sådana har numera tillsatts för att öka den visuella effekten. Till nanquan hör också speciell vapenteknik, som Nandao, "sabel som i söder" och NanGun "käpp som i söder". Dessa stilar kännetecknas också av smidig midja, snabbt fotarbete och kraftfull slagteknik.

Wushu kungfu student doing a basic stance