Lajiesittelyt

Taiji course students practicing taiji sword

Taijiquan (Taiji, Tai Chi Chuan, 太极拳) ‒ Voiman voittaminen pehmeydellä

Taijiquan (lausutaan taitsitsuan, kirjoitetaan myös "Tai Chi Chuan") on perinteinen kiinalainen nyrkkeilytyyli, jonka toimintaperiaatteena on voiman voittaminen pehmeydellä. Taijiquan kehittää peruskuntoa, kestävyyttä, notkeutta ja tasapainoa sekä lisää elinvoimaa. Taijiquan sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, eikä sen aloittaminen vaadi erityisen hyvää peruskuntoa eikä kalliita välineitä. Taijiquan on hyvä liikuntamuoto stressaantuneelle nykyihmiselle.

Taijin ytimessä on yin ja yang -ajattelu, joka kuvaa olemassaolon vastakkaisia voimia. Yin ja yang ovat toisistaan riippuvaisia ja muodostavat yhdessä elämän kokonaisuuden. Taijin liikesarjat kuvastavat yinin ja yangin vaihtelua. Taijiquan-sarjojen liikkeet ovat kehittyneet kamppailuissa käytetyistä iskuista, potkuista ja torjunnoista. Taijiquanissa käytetään myös push hands -pariharjoittelua (tuishou). Taiji-liikesarjoista löytyvät kaikki kamppailulajien elementit. Helsingin Wushun harjoituksissa taijiquanin liikesarjat tehdään musiikin tahdissa.

Taijin tyylisuunnasta riippumatta taijin perusperiaatteet ovat samat; tyyneys, keskittyminen, mielen ja vartalon rentouttaminen, liikkeiden luonnollisuus ja yhtenäisyys sekä niiden suorittaminen ilman ulkoisesti näkyvää voimanponnistusta. Tärkeä osuus taijin harjoittelussa on myös hengityksen hallinta. Tasaisella ja voimakkaalla hengityksellä vahvistetaan veren ja imunesteen kiertoa sekä sydänlihasta.

Taijissa on useita erilaisia tyylisuuntia, joista yleisimmät ovat Chen-, Yang-, Wu- ja Sun-tyylit. Helsingin Wushussa harjoitellaan Yang- (taijiquan, taijijian) ja Chen-tyylejä (taijiquan), Wu-tyylin sapelia sekä push hands -tekniikoita.

Chen-tyyli ‒ hidas ja nopea
Chen-tyyli on vanhin taiji-tyyli. Chen-tyyli edellyttää jonkin verran enemmän kestävyyttä ja voimaa kuin Yang-tyylin taiji, sillä chen-tyyli sisältää voimakkaita hyppyjä, potkuja ja iskuja. Chen-tyylille on tyypillistä hitaan ja nopean liikkeen vuorottelu sekä hyppyjen ja potkujen muodostamat nopeat voimanpurkaukset. Helsingin Wushussa harjoitellaan Chen-tyylin 56 liikkeen sarjaa.

Yang-tyyli ‒ pehmeästi ja rauhallisesti
Yang-tyyli on taiji-tyyleistä yleisin. Liikkeet tehdään pehmeästi ja rauhallisesti, ja liike on tasaista ja jatkuvaa. Yang-tyylissä on useita liikesarjoja, joista tunnetuin on Pekingissä vuonna 1956 kehitetty 24 liikkeen sarja. Tätä sarjaa opetetaan Helsingin Wushun järjestämillä taiji-alkeis- ja jatkokursseilla. Liikesarja on sopivan mittainen alkeiskurssille, ja siitä on karsittu pois vaikeimmat liikkeet. Tästä huolimatta 24-liikesarja sisältää kaikki taijin perusperiaatteet, ja sen osaaminen on olennainen perusta muiden liikesarjojen opettelulle.

Muita Yang-tyylin liikesarjoja ovat 40:n, 48:n ja 88 liikkeen sarjat. 42 liikkeen sarjassa on myös muutamia Chen-, Wu- ja Sun-tyylin liikkeitä.

Yang-tyylissä on myös aseellisia liikesarjoja. Helsingin Wushun järjestämillä kursseilla harjoitellaan miekka-liikesarjoja (taijijian). Miekka-liikesarjoja on kaksi: 32:n ja 42 liikkeen sarjat.

Master (shifu) Zhang Fang demonstrating taiji sword Master (shifu) Zhang Fang demonstrating taiji stance

Zhang Fang taijiquan 32 liikesarja
Shifu Zhang Fang on kehittänyt yli 24 vuoden taijin opettamiskokemuksensa pohjalta uuden 32 taijiquan liikesarjan, ja omistanut sarjan suomalaisille oppilailleen kiitoksena yhteisistä taijin parissa vietetyistä vuosista. Uudessa 32 liikkeen sarjassa yhdistyy Yang taijiquan 24, 40 ja 42 sarjoista tuttuja liikkeitä lisämausteilla ja uusilla yhdistelmillä. Taijiquan 32 sarjan liikkeet ja väliliikkeet ovat suunniteltu polviystävällisiksi, välttämään nivelten yliliikkeitä ja liiallista rasitusta. Sarja on tyylikäs ja näyttävä, se haastaa erilaisilla potkuilla ja kyynärpäälyönnillä. Liikkeet eivät kuitenkaan ole ylipääsemättömän vaikeita uudelle tai liian helppoja kokeneelle harrastajalle. Zhang Fang taijiquan 32 liikesarja on erinomainen opittavaksi seuraavaksi kun taijin perusliikesarja taijiquan 24 osataan.

Flash puuttuu. Lataa se tästä.